A. Matthijssen Autismebegeleiding
 

Wanneer je er in deze maatschappij normaal uit ziet (en in het bijzonder wanneer je welbespraakt bent), maar je toch apart gedrag vertoont, wordt dit snel als ‘probleemgedrag’ ervaren. Mensen kijken vaak naar ‘het topje van de ijsberg’, maar zien niet wat hieronder ligt.


Mensen reageren vaak zo bij een stoornis die in eerste instantie niet zichtbaar is. Een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is zo een stoornis die niet altijd direct zichtbaar is. Mensen die de persoon met een ASS niet zo goed kennen, zeggen gemakkelijk: hij/ zij vertoont ‘moeilijk gedrag, is onhandelbaar, of handelt vanuit onwil’. Het gebruik van die termen komt, jammer genoeg, heel vaak voor. Hoe vaker dit gedrag voorkomt hoe negatiever de persoon met ASS benaderd wordt. Degene met ASS heeft het idee dat hij/zij niet begrepen wordt door zijn omgeving en andersom. Mensen zien het aparte gedrag meestal als ‘onwil’ en zien niet in dat mensen met een ASS handelen vanuit ‘onmacht’. Een dergelijke reactie kan voortkomen uit onbekendheid met een stoornis.

Het onzichtbare van ASS en het feit dat (sommige) mensen met ASS er ‘normaal’ uitzien, kan erg nadelig zijn. Hierdoor worden zeker de normaalbegaafde mensen met ASS niet begrepen. Immers, ze zien er normaal uit. Het is belangrijk om verder te kijken dan de oppervlakte.


In eerste instantie kan het gedrag van mensen met een ASS dus als ‘gek/ vreemd’ ervaren worden, maar als men zich inleeft in de persoon met een ASS is het gedrag vaak zo ‘gek’ nog niet.


Wat een gek kind !?

Anne Swemmers-Matthijssen

Grastapijt 34

5658 HH Eindhoven

gsm: 06-28626416 info@wateengekkind.nl

KvK nummer: 17231803

“ Een jongetje staat op straat en heeft een nieuw T-shirt aan. 
Dit jongetje laat dit wel op een heel gekke wijze aan de omgeving merken. Hij roept tegen iedereen die voorbij komt dat hij een nieuw T-shirt aan heeft. De omgeving vindt het gedrag van dit jongetje maar “gek” en zegt: Wat een gek kind!? ”